Opis projektu

Projektu „Gyrache - system budujący pozytywne nawyki postawy i zapobiegający powstawaniu schorzeń kręgosłupa w odcinku szyjnym, spowodowanych nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 1 260 326,65 zł, w tym wartość dofinansowania 998 745,72 zł. Celem głównym projektu jest rozwinięcie działalności gospodarczej
w oparciu o przygotowane w ramach 1.1.1 POPW model biznesowy i innowacyjny produkt - system Gyrache, w postaci urządzenia i aplikacji
do monitorowania i zapobiegania syndromowi SMS-owej szyi (FHP - Forwarded Head Posture).

Przejście na początek strony